Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Sepsis

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Sepsis

Definition

Sepsis är en allvarlig sjukdom där blodet är kraftigt infekterat av bakterier.

Alternativa namn

Systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS)

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Sepsis orsakas av en bakterieinfektion som kan börja var som helst i kroppen. Vanliga platser där en infektion kan börja omfattar:

 • Tarmen (vanligen ses med peritonit)
 • Njurarna (övre urinvägsinfektion)
  • Lever eller gallblåsa
 • Lungorna (bakteriell lunginflammation)
 • Huden (cellulit)

Sepsis kan även vara en följd av hjärnhinneinflammation. Hos barn kan sepsis åtfölja infektion i benet (osteomyelit). Patienter intagna på sjukhus kan få infektion genom venkatetrar, kirurgiska sår, kirurgiska avlopp, och områden med liggsår (trycksår)

Infektionen är ofta bekräftad genom ett blodprov.

I sepsis, sjunker blodtrycket, vilket resulterar i chock. Viktiga organ och system, inklusive njurar, lever, lungor och centrala nervsystemet, slutar fungera normalt.

En förändring i mental status och hyperventilation kan vara de tidigaste tecknen på sepsis

Sepsis är ofta livshotande, särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar eller med annan sjukdom.

Symptom

Tecken och tester

Följande kan indikera sepsis:

 • Blodkultur som avslöjar bakterier
 • Blodgaser som avslöjar acidos
 • Njurfunktionsprov är onormala (tidigt i sjukdomsförloppet)
 • Trombocytantal är lägre än normalt
 • Vita blodkroppar är lägre eller högre än normalt

Denna sjukdom kan också ändra det normala resultatet av följande tester:

 • Blod differential - visar omogna vita blodkroppar
 • Fibrinnedbrytningsprodukter - ofta högre än normalt, ett tillstånd som kan förknippas med en tendens att blöda
 • Perifera smear - kan visa ett lågt antal blodplättar och destruktion av röda blodkroppar

Behandling

Personer med sepsis behöver vanligtvis vara på en intensivvårdsavdelning (IVA). Så snart sepsis misstänks sätts "bredspektra" (som kan förstöra ett brett spektrum av bakterier) intravenöst (direkt i ven) antibiotikabehandling in.

Infekterade venkatetrar eller kirurgisk avlopp bör tas bort, och alla bölder bör dräneras kirurgiskt.

Syrgas, intravenösa vätskor och läkemedel som ökar blodtrycket kan behövas. Dialys kan vara nödvändigt om det är njursvikt, och en andningsmaskin (mekanisk ventilation) om det finns andningssvikt.

Förväntningar (prognos)

Dödstalet kan vara så hög som 60% för personer med underliggande medicinska problem. Dödligheten är något lägre i de utan andra medicinska problem.

Komplikationer

 • Döden
 • DIC
 • Nedsatt blodflöde till vitala organ (hjärna, hjärta, njurar)
 • Septisk chock

Förebyggande

Risken för sepsis kan minskas, särskilt hos barn, genom att följa den rekommenderade vaccinationsschemat