Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Slemsäcksinflammation (Bursit)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Slemsäcksinflammation (Bursit)

Definition

Bursit är inflammation i en vätskefylld blåsa (Bursa) som ligger mellan en sena och hud, eller mellan en sena och ben.

Villkoret kan vara akut eller kroniskt.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Slemsäckar är vätskefyllda hålrum nära lederna där senor och muskler passerar över beniga delar.

De underlättar rörlighet och minskar friktionen mellan rörliga delar.

Bursit kan orsakas av kronisk överanvändning, trauma, reumatoid artrit, gikt, eller infektion.

Ibland kan orsaken inte fastställas. Bursit är vanligt förekommande i axel, knä, armbåge och höft. Andra områden som kan påverkas är hälsenan och foten.

Kronisk inflammation kan uppstå med upprepade skador eller angrepp av bursit.

Symptom

 • Ledsmärta och ömhet
 • Svullnad
 • Värme över hela området

Behandling

Din vårdgivare kan rekommendera tillfällig vila eller fixering av den drabbade leden.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen kan lindra smärta och inflammation.

Sjukgymnastik kan vara till hjälp.

Om inflammationen inte svarar på den initiala behandlingen, kan det vara nödvändigt att dra ut vätska från Bursa och injicera kortikosteroider.

Kirurgi krävs sällan.

Styrke och rörlighetsövningar för det drabbade området kan vara till nytta för att undvika att msuklerna förtvinar och minska smärtan.

Bursit som orsakas av infektion behandlas med antibiotika.

Ibland måste smittad Bursa tömmas kirurgiskt.

Prognos

Villkoret kan svara bra på behandlingen, eller det kan utvecklas till ett kroniskt tillstånd om den underliggande orsaken inte kan korrigeras.

Komplikationer

 • Kronisk bursit kan uppstå
 • Alltför många steroidinjektioner under en kort tid kan skada omgivande senor
 • Ring din vårdgivare

  Ring din läkare om symptomen återkommer eller inte förbättras efter 2 veckors behandling.

  Förebyggande

  Undvik aktiviteter som inkluderar repetitiva rörelser för samtliga kroppsdelar när så är möjligt.