Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Sned nässkiljevägg

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Sned nässkiljevägg

Definition

Nässkiljeväggen är en tunn struktur, mellan de två sidorna av näsan.

Om den inte är mitt i näsan, så har personen en s.k. sned nässkiljevägg.

Beskrivning

Nässkiljeväggen består av två delar.

Mot baksidan av huvudet består nässkiljeväggen av stela ben, men längre fram övergår benet i brosk. Detta brosk är lätt att böja fram och tillbaka. Om nässkiljeväggen är tillräckligt fördrivnen åt ena sidan, kommer det att hindra flödet av luft och slem genom näsan. Detta tillstånd, som kallas sned nässkiljevägg eller avvikande septum, kan orsaka symptom och sjukdomar.

Orsaker och symptom

En sned nässkiljevägg kan vara en enkel variation i normal struktur eller resultatet av en bruten näsa.

Varje minskning av den nasala passagen kommer att hota dränering av sekret från bihålorna, som måste passera genom näsan. Personer med allergisk rinit (hösnuva) löper större risk för blockering eftersom deras nasal passager redan minskat p.g.a. de svullna slemhinnorna. Resultatet kan vara bihåleinflammation, som kan vara akut och allvarlig eller kronisk och kvardröjande.

Diagnos

Det är lätt att se att ett membran har avvikit.

Det är svårare att avgöra om avvikelsen behöver korrigeras. Det är vanligt att en patient klagar på att han / hon kan andas genom endast en näsborre. Då är diagnosen lätt. En sned nässkiljevägg kan också kan bidra till snarkning, sömnapné och andra andningsbesvär.

Behandling

Den slutgiltiga behandlingen är kirurgisk ompositionering av septum, vilket åstadkomms genom att bryta loss och sätta fast det på rätt plats och låta det läka ihop.

Slemhinneavsvällande medel såsom pseudoefedrin eller fenylpropanolamin kommer att krympa membranet och därigenom förstora passagen. Antihistaminer, nasal kortison spray, och andra allergibehandlingar kan också ge tillfällig hjälp.

Alternativ behandling

Näsdroppar och sprayer är till stor hjälp för att lossa slem i den blockerade sidan och förhindra torkning i den andra sidan, där all luft passerar.

Starka paprikaväxter såsom jalapenos, kan annars producera tillräckligt med tårar för att spola ut ett stopp i näsan. Ännu mer effektiv behandling är nässköljning, ofta gjort med hjälp av en liten kruka med en pip. Koksaltlösning hälls i ena näsborren och tillåts flyta ut ur den andra näsborren.

Därefter upprepas processen i omvänd riktning.

Dessa behandlingar är alla bra för att ta hand om symptomen, men inte lösa problemet. Nasospecific kallas ett förfarande där en tömd ballong sätts in i näsborren och pumpas upp till en tillräckligt stor grad för att justera septal avvikelse, och som kan vara ett alternativ till kirurgi. En utbildad läkare inom nasospecifika förfaranden krävs.

Prognos

Kirurgisk reparation innebär en liten risk för infektion.

Kronisk infektion kan vara smärtsamt och leda till komplikationer tills det är löst. Om det finns fortsatt obstruktion, kommer infektion sannolikt tillbaka.

Förebyggande

Undvikande av virusförkylningar, luftburet damm, luftföroreningar, och kända allergener minimerar irritation och svullnad av membran som kantar näsgångarna.

Viktiga begrepp

Allergen - En substans som irriterar de som är känsliga (allergiska) mot det.

Allergisk rinit - Svullnad och inflammation i nässlemhinnan orsakad av känslighet för luftburna partiklar, som pollen eller katthår.

Saline - en saltlösning i vatten.

Normal koksaltlösning har samma salthalt som kroppen, 0.9%

Bihålor - Luftfyllda hålrum som omger ögon och näsa, och som är fodrade med slemproducerande membran.

De ger rensning av näsan, resonans till rösten och struktur i ansiktet.

Sinuit - infektion i bihålorna.

Sömnapné - ett tillstånd där andningen avbryts tillfälligt under sömnen.

Det leder till högt blodtryck, sömnighet, och en rad andra problem.