Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Spinal stenos

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Spinal stenos

Spina betyder ryggrad och stenos trängsel, således innebär spinal stenos trång ryggrad. Detta uppkommer som en del av åldrandet och i samband med att sjukdomen utvecklas blir det mindre plats för nerverna både inne i ryggmärgskanalen och i de hål genom vilka nervrötterna lämnar ryggmärgskanalen. Trängseln beror huvudsakligen på tre komponenter:

1) Diskarna mellan kotorna sjunker ihop och detta kan leda till en buktning mot nerverna.

2) Benpålagringar på de åldrade lederna mellan kotorna kan orsaka trängsel.

3) Förtjockade ligament i anslutning till ryggmärgskanalen är en normal del av åldandet, men kan ibland orsaka trängsel.

Den tätaste trängseln brukar alltid finnas i anslutning till en disk. Diagnosen ställs med magnetkamera (MR) eller i undantagsfall med datortomografi (DT).

Symptom

De vanligaste symptomen vid spinal stenos är bensmärtor och/eller svaghet och känselstörningar i benen som förvärras vid gång. Om man sätter sig och vilar ett tag brukar besvären lätta och man kan gå ytterligare en sträcka. Ofta är man besvärsfri i sittande och liggande. Gång i framåtböjt läge till exempel med stavar eller rollator brukar gå bra. Detta beror på att ryggmärgskanalen är som rymligast då man kutar med ryggen och som mest trång då man sträcker på sig.

Spinal stenos debuterar vanligen i 60-70 årsåldern men kan även finnas hos yngre individer.

Vem drabbas

Spinal stenos beror på åldrande i ryggen med förändringar av diskar, leder och ligament. Kvinnor drabbas något oftare än män. Rökning påskyndar åldrande av diskar i ryggen.
Innehåll:
  1. Symptom
  2. Vem drabbas

Sjukdom

Spinal stenos


På engelska

Spinal Stenosis


Symptom
Sjukdomskategori
    Relaterade sjukdomar