Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Strålningsinducerade skador på tunntarmen

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Strålningsinducerade skador på tunntarmen

Definition

Strålningsenterit är svullnad (inflammation) av slemhinnan i tunntarmen på grund av strålbehandling, t.ex. vid cancerbehandling.

Alternativa namn

Strålningsenteropati, strålningsinducerade tunntarmsskada.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Alla med cancer som behöver strålbehandling av buken riskerar att drabbas. Detta kan inkludera personer med hals-, livmoder, eller ändtarmscancer.

Om skadan varar bara en kort tid, kallas det akut strålningsenterit. Om en skada orsakar bestående inflammation i tarmen, kallas den kronisk strålningsenterit.

Symptom

Tecken och tester

Vårdgivaren kommer att göra en fysisk undersökning och ställa frågor om din sjukdomshistoria.

Tester kan omfatta följande:

  • Koloskopi
  • Övre endoskopi

Ett prov (biopsi) av misstänkta vävnad kan vidtas under dessa förfaranden.

Behandling

Olika sätt att kontrollera symptomen av strålningsenterit inkluderar:

  • Undvik fett och mejeriprodukter (se: laktosintolerans)
  • Ät små måltider oftare
  • Ta mediciner som hjälper till att minska diarré, såsom loperamid (tala med din läkare)

Ibland behöver patienter ges vätska via en ven (intravenös vätsketillförsel). En medicin som heter oktreotid kan vara till hjälp för mer allvarliga symptom.

Det kan vara möjligt att stoppa eller minska dosen av strålning under en kort tid. Det är viktigt för dig att rapportera alla symptom till din läkare så justeringar kan göras så snart som möjligt för att förhindra permanenta skador.

Tyvärr finns ofta inga bra behandlingar för kronisk strålningsenterit.

Förväntningar (prognos)

När buken bestrålas finns det alltid någon form av illamående, kräkningar och diarré. I de flesta fall blir symptomen bättre när behandlingarna är avslutade.

Men när detta tillstånd utvecklas, kan symptomen vara under lång tid. Långfristiga (kronisk) enterit botas sällan.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du genomgår strålbehandling eller har haft strålning i det förflutna och upplever en diarré

Förebyggande

Genom att begränsa mängden strålning som ges till tarmen (om möjligt), kan du undvika strålningsenterit.