Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Struplocksinflammation (Epiglottit)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Struplocksinflammation (Epiglottit)

Definition

Epiglottit är inflammation i brosket som täcker luftstrupen (luftstrupe)

Alternativa namn

Supraglottitis.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Epiglottit är en livshotande sjukdom.

Struplocket är en bit av brosk på baksidan av tungan som stänger luftstrupen när man sväljer. Det hindrar maten från att komma in i luftvägarna.

Epiglottit är svullnad av struplocket, vilket leder till andningsproblem.

Svullnad av struplocket orsakas oftast av bakterien Haemophilus influenzae (H influenzae), även om det kan orsakas av andra bakterier eller virus. Övre luftvägsinfektioner kan leda till epiglottit. Läkemedel eller sjukdomar som försvagar immunsystemet kan göra vuxna mer benägna att drabbas av epiglottit.

Epiglottit är vanligast hos barn mellan 2 och 6 år gamla.

I sällsynta fall kan epiglottit förekommer hos vuxna, och det kan lätt förbises hos dessa patienter.

Symptom

Epiglottit börjar med hög feber och halsont. Andra symptom kan omfatta:

Tecken och tester

Epiglottit är ett akut medicinskt tillstånd.

Sök omedelbart medicinsk hjälp. Använd inte en tungspatel för att försöka undersöka halsen hemma, eftersom det kan förvärra situationen.

Vårdgivaren kommer att undersöka struphuvudet (larynx) med antingen en liten spegel mot svalget eller ett rör som kallas laryngoskop.

Provet kan visa ett svullet och rött struplock.

Tester som används för att diagnostisera epiglottis kan vara:

 • Blododling eller svalg kultur - kan visa H. influenzae eller andra bakterier
 • Fullständig blodstatus (CBC) - kan visa ett stort antal vita blodkroppar
 • Nackröntgen - kan visa en svullen epiglottis
 • Behandling

  Patienten kommer att vara inlagd på sjukhus, vanligtvis en intensivvårdsavdelning (IVA)

  Behandlingen kan innefatta metoder för att hjälpa patienten andas, inklusive:

  • Andningsslang(intubation)
  • Fuktat syre

  Andra behandlingar kan vara:

  • Antibiotika för att behandla infektionen
  • Anti-inflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider för att minska svullnad i halsen
  • Vätskor ges via en ven (genom IV)

  Prognos

  Epiglottit kan vara akut livshotande.

  Men med rätt behandling, är resultatet oftast bra.

  Komplikationer

  Spasm kan leda till att luftvägarna stänger abrupt.

  I detta fall följer döden inom några minuter.

  Luftvägarna kan bli helt blockerade, vilket kan leda till döden.

  Ring din vårdgivare

  Ring 112 eller det lokala nödnumret om ditt barn har symptom på epiglottit, inklusive plötslig andningssvårigheter, överdriven dregling/" rel="nofollow">dregling och irritation.

  Förebyggande

  Immunisering med Hib-vaccin skyddar barn från epiglottit.

  Den bakterieinfektion som orsakar epiglottit är kan vara smittsam så familjemedlemmar bör kontrolleras och behandlas om det är lämpligt.