Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Subduralt hematom

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Subduralt hematom

Definition

Ett subduralt hematom är en samling av blod på hjärnans yta.

Alternativa namn

Subdural blödning, kroniskt subduralt hematom, akut subduralt hematom.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Subduralt hematom är ofta resultatet av en allvarlig huvudskada.

När det uppträder på detta sätt, kallas det ett "akut" subduralt hematom. Akut subduralt hematom är bland de dödligaste av alla skallskador. Blödningen fyller hjärnområdet mycket snabbt och komprimerar hjärnvävnad. Detta resulterar ofta i hjärnskada.

Subduralt hematom kan också uppstå efter en mycket liten huvudskada, särskilt hos äldre.

Dessa kan gå obemärkt förbi många dagar till veckor, och kallas "kroniska" subdurala hematom. Ofta är det små vener mellan ytan av hjärnan och dess yttre höljet (duran) som sträcks och rivs sönder så att blod ansamlas. Hos äldre är de venerna ofta redan hårt slitna på grund av att hjärnan förtvinar (krymper) och lättare skadas.

Vissa subdurala hematom förekomma utan orsak (spontant)

Följande ökar risken för ett subdural hematom:

  • Blodförtunnande läkemedel (blodförtunnande medel, inklusive acetylsalicylsyra)
  • Långsiktigt missbruk av alkohol
  • Ã…terkommande fall
  • Upprepade skallskador
  • Mycket låg eller mycket hög ålder

Symptom

Hos spädbarn:

Tecken och tester

Alltid söka hjälp efter en skallskada.

Äldre personer bör få vård om de visar tecken på problem med minnet eller mental försämring. En examination ska innehålla en fullständig neurologisk undersökning.

Din läkare kan beställa en hjärnröntgen om du har något av följande symptom:

En datortomografi eller MR-undersökning skulle sannolikt kunna göras för att utvärdera förekomsten av ett subduralt hematom.

Behandling

Ett subduralt hematom är en nödsituation!

Akut operation kan behövas för att minska trycket i hjärnan.

Detta kan innebära att borra ett litet hål i skallen, som tillåter blodet att rinna och minskar trycket på hjärnan. Stora hematom eller fasta blodproppar kan behöva tas bort genom ett förfarande som kallas kraniotomi, vilket skapar en större öppning i skallen.

Läkemedel som används för att behandla ett subduralt hematom beror på vilken typ av subduralt hematom, graden av symptom, och hur mycket hjärnskador som har inträffat.

Diuretika och kortikosteroider kan användas för att minska svullnad. Antikramp läkemedel såsom fenytoin kan användas för att kontrollera eller förebygga anfall.

Prognos

Utsikterna efter ett subduralt hematom varierar kraftigt beroende på typ och placering av skallskada, storlek blodinsamling, och hur snabbt behandlingen erhålls.

Akut subduralt hematom utgör den största utmaningen, med hög risk för dödsfall och skador.

Subakut och kroniskt subdural hematom har bättre prognos i de flesta fall med symptom som ofta går bort efter att blodansamlingen dränerats. En period av rehabilitering behövs ibland för att hjälpa personen tillbaka till sin normala nivå av funktion.

Det finns en hög frekvens av krampanfall efter ett subduralt hematom, även efter dränering, men detta är oftast välkontrollerat med medicinering.

Kramper kan förekomma vid den tidpunkt då hematom bildas, eller upp till månader eller år efteråt.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ett subduralt hematom kräver akut läkarhjälp.

Ring 112 eller ditt lokala nödnummer eller gå direkt till en akutmottagning efter en skallskada.

Ryggmärgsskador uppstår ofta med skallskador, så försök att hålla personens nacke stabil om du måste flytta honom eller henne innan hjälp anländer.

Förebyggande

Använd alltid skyddsutrustning vid arbete och fritid för att minska risken för en huvudskada.

Använd till exempel hjälm, cykel- eller motorcykelhjälmar och säkerhetsbälte. Äldre personer bör vara särskilt noga med att undvika fall.