Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Testosteronbrist (Hypogonadism)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Testosteronbrist (Hypogonadism)

Definition

Testosteronbrist är när testiklarna, könskörtlarna hos män, producerar små mängder eller inga hormoner.

Alternativa namn

Gonad brist.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Orsaken till hypogonadism kan vara "primär" eller "central". Vid primär hypogonadism, fungerar inte testiklarnas produktion av testosteron tillfredsställande. Några orsaker till primär hypogonadism inkluderar:

 • Vissa autoimmuna sjukdomar
 • Genetiska och störningar i utvecklingen
 • Infektion
 • Lever-och njursjukdomar
 • Strålning
 • Kirurgi

Den vanligaste genetiska sjukdomar som orsakar primär hypogonadism är Turners syndrom (hos kvinnor) och Klinefelters syndrom (hos män)

I centrala hypogonadism, är det de centra delarna i hjärnan som styr könskörtlarna (hypotalamus och hypofysen) som inte fungerar tillfredsställande. Några orsaker till centrala hypogonadism inkluderar:

 • Blödning
 • Genetiska problem
 • Infektioner
 • Näringsbrist
 • Iron överskott (hemokromatos)
 • Strålning
  • Snabb, kraftig viktnedgång
  • Kirurgi
  • Trauma
  • Tumörer

En genetisk orsak till centrala hypogonadism som också producerar en oförmåga att känna lukt är Kallmanns syndrom. De vanligaste tumörerna som påverkar hypofys området craniopharyngioma (hos barn) och prolaktinom (hos vuxna)

Symptom

Hos flickor kommer hypogonadism under barndomen leda till utebliven menstruation och utveckling av brösten och kortväxthet. Om hypogonadism uppstår efter puberteten, inkluderar symptomen förlust av menstruation, låg libido, blodvallningar och förlust av kroppshår.

Hos pojkar leder hypogonadism i barndomen till brist på muskler och skäggutveckling och problem med tillväxten. Hos män är de vanligaste problemen sexuell dysfunktion, minskad mängd skägg och kroppshår, bröstförstoring, och muskelförlust.

Om en hjärntumör är närvarande (central hypogonadism) kan det leda till huvudvärk eller synförlust, eller symptom på andra hormonella brister (t.ex. hypotyreos). När det gäller de vanligaste tumörerna i hypofysen, prolaktinom, kan det finnas en mjölkig bröstvätska. Personer med anorexia nervosa (överdriven bantning till svält) och de som genomgår en snabb, extrem viktminskning, sett efter gastric bypass operation, kan också få central hypogonadism.

Tecken och tester

Tester kan göras för att kontrollera östrogen nivå (kvinnor) och testosteron nivå (män) samt FSH nivå och LH nivå, hypofysens hormoner som stimulerar könskörtlarna. Andra tester kan omfatta sköldkörtelnivå, spermier, prolaktinnivån, blodprov för anemi, järnmängd, och genetisk analys.

Ibland är avbildning nödvändigt, till exempel ett sonogram av äggstockarna. Om hypofyssjukdom misstänks, kan en MR eller datortomografi av hjärnan ske.

Behandling

Hormonbaserade läkemedel finns tillgängliga för män och kvinnor. Östrogen kommer i form av ett plåster eller piller. Testosteron kan ges som en gel genom tandköttet eller genom injektion.

För kvinnor som inte fått sin livmoder borttagen, rekommenderas en kombinationsbehandling med östrogen och progesteron, ofta för att minska risken att utveckla livmodercancer. Dessutom kan låga doser testosteron läggas till för kvinnor med hypogonadism som har låg sexualdrift.

Hos vissa kvinnor kan injektioner eller piller användas för att stimulera ägglossning. Injektioner av hypofyshormon kan användas för att hjälpa manliga patienter producera spermier. I andra fall kan kirurgi och strålbehandling behövas.

Prognos

Många former av hypogonadism är potentiellt behandlingsbara och har en god prognos.

Komplikationer

Hos kvinnor kan hypogonadism orsaka infertilitet. Menopause är en form av hypogonadism som förekommer naturligt och kan orsaka värmevallningar, vaginal torrhet och irritation som kvinnans östrogen sjunker. Risken för benskörhet och hjärtsjukdom ökar efter klimakteriet.

En del kvinnor med hypogonadism välja att ta östrogenbehandling, särskilt de som har tidig menopaus (prematur ovariell dysfunktion)Det finns dock en liten men signifikant ökad risk för bröstcancer och eventuellt hjärtsjukdomar med användning av hormonbehandling för behandling av klimakteriesymptom.

Hos män kan hypogonadism resultera i förlust av sexlust och orsaka svaghet, impotens, infertilitet och osteoporos. Män upplever normalt viss minskning av testosteron när de åldras, men det är inte så dramatisk eller brant som nedgången i könshormonerna upplevs av kvinnor.

Ring din vårdgivare

Rådgör med din läkare om du är man och har problem med impotens, förlust av kroppshår, svaghet, bröstförstoring eller problem med din sexlust. Eller om huvudvärk eller synstörningar uppträder.

Förebyggande

Bibehålla normal kroppsvikt och hälsosamma matvanor för att förebygga anorexia nervosa. Andra orsaker kan inte förebyggas.