Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Tvålförgiftning

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Tvålförgiftning

Definition

Tvål förgiftning uppstår när någon sväljer tvål eller badskum.

Detta är endast för information och inte för användning i behandlingen eller hanteringen av en faktisk giftexponering. Om du har utsatts för en exponering bör du ringa 112 omedelbart.

Giftig råvara

De flesta bad tvålar anses ofarliga.

Om Hittade

 • Olika badskum tvålar

Obs: Den här listan kanske inte omfattar alla produkter som innehåller tvål badskum.

Symptom

Gastrointestinal.

Hembehandling

Framkalla inte kräkning om inte ombedd att göra det genom förgiftning eller vårdpersonal.

Innan du ringer Akut

Ta reda på följande information:

 • Patientens ålder, vikt och kondition
 • Produktens namn (ingredienser och starka substanser, om känd)
 • Tid när det svalts
 • Mängd som förtärts

Giftinformation, eller lokalt nödnummer

Ring vårdupplysning eller giftinformationscentralen för ytterligare instruktioner.

Se: giftcentral - nödnumret.

Vad som väntar på akuten

Vårdgivaren kommer att mäta och övervaka dina vitala tecken, inklusive temperatur, puls, andning och blodtryck. Symptom kommer att behandlas på lämpligt.

Förväntningar (prognos)

Eftersom dessa produkter är relativt icke-toxiska, är återhämtning mycket troligt.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Giftig råvara
 3. Om Hittade
 4. Symptom
 5. Hembehandling
 6. Innan du ringer Akut
 7. Giftinformation, eller lokalt nödnummer
 8. Vad som väntar på akuten
 9. Förväntningar (prognos)

Sjukdom

Tvålförgiftning


På engelska

Soap Ingestion


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar