Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Yrsel

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Yrsel

Definition

Vertigo är en känsla av rörelse eller spinning som ofta benämns som yrsel//" rel="nofollow">yrsel//" rel="nofollow">yrselyrselyrsel/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel eller svindel.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Det finns två typer av yrsel:/" rel="nofollow">yrsel:/" rel="nofollow">yrselyrselyrsel:/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel: