Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Yrsel

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Yrsel

Definition

Vertigo är en känsla av rörelse eller spinning som ofta benämns som yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel eller svindel.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Det finns två typer av yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel:

 • Perifer yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel uppstår om det finns ett problem med den del av innerörat som styr balansen (vestibulära labyrint eller båggångarna) eller med vestibulära nerven som förbinder innerörat till hjärnstammen
 • Central yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel uppstår om det finns ett problem i hjärnan, särskilt i hjärnstammen eller den bakre delen av hjärnan (lillhjärnan)

  yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">Yrsel relaterat till innerörat kan orsakas av:

  • Godartad lägesyrsel (kallas även benign paroxysmal lägesyrsel)
  • Läkemedel som kallas aminoglykosidantibiotika
  • Skada (till exempel skallskador)
  • Labyrintit

  Vertigo i samband med den vestibulära nerven kan orsakas av:

  • Inflammation (neuronitis)
  • Nervkompression (vanligtvis en noncancerous tumör såsom meningiom eller schwannoma)

  Vertigo relaterade till hjärnstammen kan orsakas av:

  • Kärlsjukdom
  • Läkemedel (antiepileptika, acetylsalicylsyra, alkohol)
  • Migrän
  • Multipel skleros
  • Krampanfall (sällan)

  Symptom

  Det främsta tecknet är en sensation att du eller rummet är rörligt eller roterande. Med centrala svindel finns det oftast andra symptom från villkoret som orsakar yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel. Symptom kan vara:

  Den svindel kan orsaka illamående och kräkningar hos vissa personer.

  Tecken och tester

  En fysisk undersökning kan avslöja:

  Tester för att fastställa orsaken till yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara:

  • Blodprover
  • EEG
  • Elektronystagmografi
  • Huvud CT
  • Lumbalpunktion
  • MR-undersökning av huvud och MRA genomsökning av blodkärl i hjärnan

  Behandling

  Läkemedel för behandling av perifer yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara:

  • Antikolinergika (såsom skopolamin)
  • Antihistaminer (som Meclizine)
  • Bensodiazepiner (såsom diazepam eller lorazepam)
  • Promethazine (mot illamående och kräkningar)

  Godartad lägesyrsel är oftast behandlas med fysisk manövrar som hjälper flytta små strukturer i båggångarna i innerörat. Detta minskar eller stoppar yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel.

  Orsaken till central yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel bör identifieras och behandlas på lämpligt.

  Försök att undvika huvud positioner som orsakar yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel. Var försiktig vid till exempel bilkörning. Även korta episoder av yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara farlig.

  Förväntningar (prognos)

  Resultatet beror på orsaken.

  Komplikationer

  Ihållande yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan störa körning, arbete och livsstil. Det kan också orsaka fall, vilket kan leda till många skador, bland annat höftfrakturer.

  Ring din vårdgivare

  Ring för ett möte med din vårdgivare om yrseln är ihållande eller besvärande.