Sjukdom

En sjukdom är ett tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.
Den vetenskap som behandlar sjukdomar hos människan heter medicin, och sjukdomar hos djur behandlas inom veterinärmedicinen.
Sjukdomar som i hög grad ärvs från förälder till barn har sin grund i förändringar i arvsmassan och kallas genetiska sjukdomar.
De flesta sjukdomar, såväl fysiska som psykiska, beror dock på ett samspel mellan arv och miljöfaktorer.
Inom medicinen är en sjukdom en funktionell avvikelse eller störning.
Medicinska problem kan delas in i psykiska sjukdomar, fysiska störningar, genetiska sjukdomar, emotionella störningar och beteendestörningar samt funktionella sjukdomar.

Skador

Trauma eller skada hänvisar till en kroppsskada eller en chock från en plötslig fysisk skada orsakad av våld eller en olycka.
Det kan även beskrivas som ett fysisk sår eller skada som exempelvis en benfraktur.
Syndrom

Innom medicin och psykologi är ett syndrom en sammanslutning av flera drag, tecken, symptom, fenomen eller egenskaper som ofta förekommer tillsammans. Förekomsten av sådana kombinationer av symptom gör att läkare eller andra kan identifiera en viss sjukdom utifrån symptom.

Infektion

En infektion En infektion innebär att kroppen har angripits av bakterier, virus, viroider, prioner, svamp eller annan parasit. Den Infekterande parasiten försöker använda värdens resurser för att reproducera sig, vilket ofta leder till sjukdom.
För att försvara sig mot infektionen reagerar kroppen oftast med en inflammation.
Området som är inflammerat kan bli svullet, rött, varmt och ömt. Vid en mer spridd inflammation reagerar kroppen med feber, trötthet, muskelvärk, huvudvärk och minskad aptit.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning (eller brist på en viss förmåga) hos en människa kan vara fysiska, kognitiva / mentala, sensoriska, emotionella, utvecklingsmässiga eller en kombination av dessa.